Продажби по държава през 2018

Продажби по държава през 2017

Продажби по държава през 2016

КММ АД - Качество и прецизност!

Референции

Снимки

Тип изделия

Клиент

Сътрудничество

Сепаратори тип TMPB 1.0 – 10.0.
За корабно приложение. Двустепенни сепаратори за ниско налягане, изработени от въглеродна стомана, боядисани отвътре и отвън.

SKF Marine GmbH (бившето Blohm+Voss Industries GmbH), Германия

2005 г. – до момента

Товарещи устройства за корабно приложение   4” – 16 “

EMCO Wheaton GmbH, Германия, част от Gardner  Denver Group

Конструктивни елементи и продуктови линии за втечнен нефтен газ – LPG/ втечнен природен газ – LNG/ бензин и други горива. Монтаж на брега в пристанищата – за зареждане и разтоварване на кораби-танкери за гориво.
Изработени от въглеродна стомана, нискотемпера-турна въглеродна стомана, а за някои продуктови линии – от неръждаема стомана.
За експлоатация при различно налягане, в зависимост от проекта. 100% безразрушителен рентгенов контрол на продуктовите линии.

2005 г. – до момента

Системи за инертен газ /изсушителни съдове и рами за изсушителни съдове/, скрубери и др.

Alfa Laval Nijmegen B.V, Холандия (бившето Aalborg Industries Inert Gas Systems)

За корабно приложение. Съдове под налягане, произведени от въглеродна стомана, тръбопроводи, рами и др. Цялостната система се изпитва под налягане след окончателния монтаж.

2006 г. – до момента

Горивна камера, промиваща кула, филтърни съдове и елементи, кутия за горелка и тръби

Alfa Laval Nijmegen B.V, Холандия (бившето Aalborg Industries Inert Gas Systems)

За корабно приложение. Изработени от неръждаема стомана 316L, 904L. Част от цялостната система за производство на инертен газ на борда на кораба. Последен слой – байцване и бластиране със стъклени перли.

 

Котли за вода за промишлени нужди.

Alfa Laval Aalborg, Дания

(бившето Aalborg Industries A/S)

2008 г. – до момента

Топлообменник

RUMP Equipments SA, Франция

2008 – до момента

Системи за филтрация, горивни камери

EISENMANN AG, Германия

С промишлено предназначение – в автомобилната промишленост – част от линиите на боядисване.

2009 г. – до момента

Резервоари

EISENMANN AG, Германия

Резервоари с различно приложение – част от линия за боядисване за автомобилната промишленост – произведени от въглеродна и неръждаема стомана.

2009 г. – до момента

Искрогасители, шумозаглушители

UNIVERSAL Acoustic & Emission Technologies

За корабно и промишлено приложение.

от 2011 г.

Тръбни топлообменници

За корабно и промишлено приложение. Произведени от неръждаема стомана или от месинг.

2010 г. – до момента

Изпарители

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

За промишлено приложение. Произведени от въглеродна стомана.

м. ноември 2015 г.

Парни и водни котли, топлообменници, охладители, филтри, резервоари под налягане и др.

Корабостроителница „БУЛЯРД”, България

до 2012 г.

Подреждаща секция за подравняване на алуминиеви листи

АЛКОМЕТ АД , гр. Шумен

За промишлено приложение.

2015 г.

Резервоари за гориво

Алкомет АД, България

2008 г. – до момента