протокол + списък присъстващи от събранието 26.6.2024