Протокол от редовно годишно общо събрание 27.5.2022