Сертификати

КММ АД поддържа всички сертификати необходими за производство и за гарантиране на отлично качество и надеждност на всички произведени продукти. От 2006г. дружеството има изградена система за качество ISO 9001:2000, която през 2018г. е надградена до ISO 9001:2015