ФИЛТРИ ЗА ГРУБО ОЧИСТВАНЕ, ЧГЛОВИ, С ДОЛНО ПОДВЕЖДАНЕ НА ФЛУИДА BG