Покана за годишно събрание на акционерите, което ще се проведе на 3.9.2021