хидрофор за прясна и задбордна вода tablica BG - 1,2