Въздушно – пенен апарат 136; Py 1.6 Mpa

Предназначение

Въздушно – пенният апарат е предназначен за гасене на пожари в машинните отделения на корабите посредством пяна с кратност 1:64 до 1:100

Въздушно – пенният апарат се монтира на кораба чрез заваряване към фундамента.

Придружаващи документи: работен чертеж, спецификация и паспорт на български, руски и английски език.

Въздушно – пенният апарат е боядисан в червен цвят.

  Предназначение

  Въздушно – пенният апарат е предназначен за гасене на пожари в машинните отделения на корабите посредством пяна с кратност 1:64 до 1:100

  Въздушно – пенният апарат се монтира на кораба чрез заваряване към фундамента.

  Придружаващи документи: работен чертеж, спецификация и паспорт на български, руски и английски език.

  Въздушно – пенният апарат е боядисан в червен цвят.

  Правила за експлоатация:

  При пожар, шлангът се отвързва и снема на пода, взема се пеногенератора и се отваря пусковия вентил на въздушния балон. Отватя се крана към пеногенератора и се насочва струята от получената пяна към огнището на пожара с цел да се получи покриващ огъня слой пяна.

  Основни технически характеристики:

  Пенообразувател Пенол М-90 Въздушно – пенен апарат
  136 l
  Количество на пенообразувателя, l 9,2
  Количество на водата, налята до горно ниво, l 126
  Налягане на въздуха във въздушния балон, МРа 3,0
  Налягане на редуцирания въздух, МРа 1,0
  Налягане на отваряне на предпазния клапан, МРа 1,65
  Количество на получената пяна за една зарядка 8000
  Време за действие , min 5
  Паспорт 590-ИК-070

   

  Условно означение Чертежен номер Предметен номер Размери, mm Маса, kg
  1 2 3 L L1 H 7
  4 5 6
  ВП-136-1,6 595-ИК-101 882516 920 500 1000 375