Искроуловители

Искроуловителите (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод на главни двигатели и спомагателни котли за улавяне на искри.

Конструкциите имат варианти в зависимост от вида на закрепването им: долно, странично или с виброизолатори.

  Искроуловителите (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод на главни двигатели и спомагателни котли за улавяне на искри.

  Конструкциите имат варианти в зависимост от вида на закрепването им: долно, странично или с виброизолатори.

  Данни за входно – изходните връзки:

  Входно – изходните връзки Dy/ Py за искроуловител [mm]
  250 450 700 1200 1400
  1 Вход изгорели газове 250/ 0,25 450/ 0,25 700/ 0,25 1200/ 0,25 1400/ 0,25
  2 Изход изгорели газове
  3 Дренаж 20/ 0,25 25/ 0,25 25/ 0,25 50/ 0,25 50/ 0,25
  4 Пожарогасене 15/10 М36х2 15/10 М36х2 15/10 М36х2 25/ 0,25 25/ 0,25