Искроуловители

Искроуловителите (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод на главни двигатели и спомагателни котли за улавяне на искри.

Конструкциите имат варианти в зависимост от вида на закрепването им: долно, странично или с виброизолатори.

Искроуловителите (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод на главни двигатели и спомагателни котли за улавяне на искри.

Конструкциите имат варианти в зависимост от вида на закрепването им: долно, странично или с виброизолатори.

Данни за входно – изходните връзки:

Входно – изходните връзкиDy/ Py за искроуловител [mm]
25045070012001400
1Вход изгорели газове250/ 0,25450/ 0,25700/ 0,251200/ 0,251400/ 0,25
2Изход изгорели газове
3Дренаж20/ 0,2525/ 0,2525/ 0,2550/ 0,2550/ 0,25
4Пожарогасене15/10 М36х215/10 М36х215/10 М36х225/ 0,2525/ 0,25