Кондензатори Безвакуумни Тип “КБ”

Предназначени са за кондензиране на излишната и отработена пара.

Вариантите на кондензаторите включват:

  • приемно пространство за охлаждащата морска вода – елептично дъно или камера;
  • закрепване към фундамента – долно или странично;

Предназначени са за кондензиране на излишната и отработена пара.

Вариантите на кондензаторите включват:

  • приемно пространство за охлаждащата морска вода – елептично дъно или камера;
  • закрепване към фундамента – долно или странично;

Тип на кондензатора

КБ4,5

КБ8

КБ160

Налягане в тръбното пространство, МРа

0,25

0,35

0,35

Налягане в междутръбното пространство, МРа

0,7

0,7

0,1

Количество кондензираща пара, kg/s

0.316

0.36

7.3

Дебит на охлаждащата вода, kg/s

13.7

16

216.6

Присъединителни размери на ръкавите:

 

Означение на кондензатора

Условен диаметър, mm

Условно налягане, МРа

d1n

p1n

d2n

p2n

d3n

p3n

d4n

p4n

d5n

p5n

d6n

p6n

d7n

p7n

KБ4,5

100

1,0

65

1,0

50

1,0

65

1,0

65

1,0

–-

КБ8

100

1,0

65

1,0

65

1,0

100

1,0

100

1,0

10

1,6

40

1,6

КБ160

400

1,0

100

1,0

300

0,6

300

0,6

10

1,6

100

1,0