Котли спомагателни водогрейни

Котелът KCB8 е предназначен за подгряване на вода до 95 °С за общокорабни нужди.
Котелът е вертикален, цилиндричен, огнетръбен тип.

  Котелът KCB8 е предназначен за подгряване на вода до 95 °С за общокорабни нужди.
  Котелът е вертикален, цилиндричен, огнетръбен тип.

  Нагревна повърхност 8 m²
  Работно налягане 0.2 MPa
  Работни температури:  
  Вода 95 0C.
  Изходящи газове 4700C
  Воден обен 0.6 m3
  Маса 992 kg