Котли спомагателни водогрейни

Котелът KCB8 е предназначен за подгряване на вода до 95 °С за общокорабни нужди.
Котелът е вертикален, цилиндричен, огнетръбен тип.

Котелът KCB8 е предназначен за подгряване на вода до 95 °С за общокорабни нужди.
Котелът е вертикален, цилиндричен, огнетръбен тип.

Нагревна повърхност8 m²
Работно налягане0.2 MPa
Работни температури: 
Вода95 0C.
Изходящи газове4700C
Воден обен0.6 m3
Маса992 kg