Котли спомагателни парни

Котлите са предназначени за производство на наситена пара за общокорабни нужди.

По конструкция те са вертикални, цилиндрични, водотръбни с естествена циркулация.

Произвеждат се следните типопредставители:

– котел спомагателен вертикален водотръбен тип КСВВ;

– котел корабен спомагателен водотръбен тип ККСВ.

Котлите са предназначени за производство на наситена пара за общокорабни нужди.

По конструкция те са вертикални, цилиндрични, водотръбни с естествена циркулация.

Произвеждат се следните типопредставители:

– котел спомагателен вертикален водотръбен тип КСВВ;

– котел корабен спомагателен водотръбен тип ККСВ.

Параметър

 

Размерност

 

Числена стойност за:

 

KCBB

630

KCBB

1000

KCBB

1600

KCBB

2500

KKCB

16

Паропроизводителностkg/h63010001600250016000
Работно наляганеMPa0,70,70,70,70,7/1,6
Разход на горивоkg/h48,373123,41851207/1241
Калоричност на горивотоMJ/kg39,241,439,241,440,3
КПД%87,084,084,086,781,3/80,0
Нагревна повърхност23,227,230,667,3251
Воден обем до средно водно ниво2,372,492,784,8812,0
Пълен обем3,503,804,036,8813,4
Температура на питателната вода°C5050505070
Температура на изходящите газове°C250310314259390/420