Котли спомагателни парни

Котлите са предназначени за производство на наситена пара за общокорабни нужди.

По конструкция те са вертикални, цилиндрични, водотръбни с естествена циркулация.

Произвеждат се следните типопредставители:

– котел спомагателен вертикален водотръбен тип КСВВ;

– котел корабен спомагателен водотръбен тип ККСВ.

  Котлите са предназначени за производство на наситена пара за общокорабни нужди.

  По конструкция те са вертикални, цилиндрични, водотръбни с естествена циркулация.

  Произвеждат се следните типопредставители:

  – котел спомагателен вертикален водотръбен тип КСВВ;

  – котел корабен спомагателен водотръбен тип ККСВ.

  Параметър

   

  Размерност

   

  Числена стойност за:

   

  KCBB

  630

  KCBB

  1000

  KCBB

  1600

  KCBB

  2500

  KKCB

  16

  Паропроизводителност kg/h 630 1000 1600 2500 16000
  Работно налягане MPa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7/1,6
  Разход на гориво kg/h 48,3 73 123,4 185 1207/1241
  Калоричност на горивото MJ/kg 39,2 41,4 39,2 41,4 40,3
  КПД % 87,0 84,0 84,0 86,7 81,3/80,0
  Нагревна повърхност 23,2 27,2 30,6 67,3 251
  Воден обем до средно водно ниво 2,37 2,49 2,78 4,88 12,0
  Пълен обем 3,50 3,80 4,03 6,88 13,4
  Температура на питателната вода °C 50 50 50 50 70
  Температура на изходящите газове °C 250 310 314 259 390/420