Котли Утилизацонни Тип Кув

Утилизационните водогрейни котли са предназначени за нагряване на вода до температура 95°С с работно налягане 0,2 МРа, използвайки топлината на изгорели газове с температура до 470°С.

В зависимост от топлообменната повърхност е създаден типоред от 30 типопредставителя в диапазона от 0.63 до 32 м2.

  Утилизационните водогрейни котли са предназначени за нагряване на вода до температура 95°С с работно налягане 0,2 МРа, използвайки топлината на изгорели газове с температура до 470°С.

  В зависимост от топлообменната повърхност е създаден типоред от 30 типопредставителя в диапазона от 0.63 до 32 м2.

  Конструкцията е вертикална огнетръбна с две основни изпълнения: КУВ – с централна байпасна тръба (за изпускане на газовете) и КУВ-П – с изнесена извън котела байпасна тръба.

  Всеки типопредставител има варианти по: искроулавяне; регулиране на топлопроизводителността по газова страна; изпълнения на корпуса в зависимост от разположението на входно изходните връзки спрямо фундамента и регулиращата клапа.

  Котлите могат да работят както в отворена, така и в затворена система, като се допуска за ограничено време преминаване на изгорелите газове през сух (празен) котел.

  Работно налягане на газовете в котела 0,008 МРа
  Работно налягане на циркулиращата вода 0,2МРа
  Температура на водата, изходяща от котела, max 950С
  Температура на изгорелите газове пред котела ≤ 4700С