Котли Утилизацонни Тип Куп

Утилизационните парни котли са предназначени за производство на пара, използвайки топлината на изходящите газове с температура до 470 °С. Монтирането им снижава нивото на шума

В зависимост от топлообменната повърхност е създаден типоред от 18 типопредставителя в диапазона от 32 до 630 м²

Утилизационните парни котли са предназначени за производство на пара, използвайки топлината на изходящите газове с температура до 470 °С. Монтирането им снижава нивото на шума

В зависимост от топлообменната повърхност е създаден типоред от 18 типопредставителя в диапазона от 32 до 630 м²

Котлите са вертикални цилиндрични водотръбни със змиевици с принудителна циркулация на водата и регулиране по парна и газова страна.

Вариантността на котлите включва ляво или дясно изпълнение,с или без искроуловител, с или без газорегулираща клапа.

Работно налягане в сепаратора0,5 до 0,7 МРа;
Налягане на циркулиращата вода1,0 МРа;
Температура на питателната вода40 до 600С
Температура на изгорелите газове пред котела≤ 4700С

Топлотехническите характеристики на котлите зависят от източниците, към които се монтират.