Подгреватели За Морска Вода

Подгревателите са предназначени за подгряване на морска вода с наситена пара.

Подгревателят ПКМ180 има варианти в зависимост от разположението на входно – изходните ръкави и начина на монтаж (хоризонтално или вертикално), освен това е предвиден да подгрява и нефтопродукти.

Подгревателите са предназначени за подгряване на морска вода с наситена пара.

Подгревателят ПКМ180 има варианти в зависимост от разположението на входно – изходните ръкави и начина на монтаж (хоризонтално или вертикално), освен това е предвиден да подгрява и нефтопродукти.

Тип на подгревателяПКМА40ПКМА63ПКМ180
Топлообменна повърхност, m24063180
Налягане в тръбното пространство (подгряван флуид), МРа1,21,01,0
Налягане в междутръбното пространство (пара), МРа1,61,60,7
Подгряван флуидМорска водаМорска водаНефто –

продукти

Морска вода
Температура на подгрявания флуид, 0СВход2042010
Изход70706080
Дебит на подгрявания флуид, kg/s33,355,563267
Разход на пара, kg/s2,836,111,29,5
Работно положениеХоризонталноХоризонталноХоризонтално или вертикално