Подгреватели За Морска Вода

Подгревателите са предназначени за подгряване на морска вода с наситена пара.

Подгревателят ПКМ180 има варианти в зависимост от разположението на входно – изходните ръкави и начина на монтаж (хоризонтално или вертикално), освен това е предвиден да подгрява и нефтопродукти.

  Подгревателите са предназначени за подгряване на морска вода с наситена пара.

  Подгревателят ПКМ180 има варианти в зависимост от разположението на входно – изходните ръкави и начина на монтаж (хоризонтално или вертикално), освен това е предвиден да подгрява и нефтопродукти.

  Тип на подгревателя ПКМА40 ПКМА63 ПКМ180
  Топлообменна повърхност, m2 40 63 180
  Налягане в тръбното пространство (подгряван флуид), МРа 1,2 1,0 1,0
  Налягане в междутръбното пространство (пара), МРа 1,6 1,6 0,7
  Подгряван флуид Морска вода Морска вода Нефто –

  продукти

  Морска вода
  Температура на подгрявания флуид, 0С Вход 20 4 20 10
  Изход 70 70 60 80
  Дебит на подгрявания флуид, kg/s 33,3 55,56 32 67
  Разход на пара, kg/s 2,83 6,11 1,2 9,5
  Работно положение Хоризонтално Хоризонтално Хоризонтално или вертикално