Подгреватели За Нефтопродукти Тип „ПП”

Подгреватeлите са предназначени за подгряване на масло, тежко и дизелово гориво чрез пара. 

Вариантите на конструкцията включват начина на монтах (хоризонтално или вертикално) и вида на фундамента.

Подгреватeлите са предназначени за подгряване на масло, тежко и дизелово гориво чрез пара. 

Вариантите на конструкцията включват начина на монтах (хоризонтално или вертикално) и вида на фундамента.

Работно налягане на парата

≤ 1,6 МРа

Работно налягане на нафтопродукта

≤ 1,6 МРа

Температура на нефтопродукта:

 

вход

10÷800С

изход

40÷1100С

Максимално допустима скорост на:

 

парата

40 m/s

нефтопродуктите

2,0 m/s