Подгреватели За Нефтопродукти Тип „ПП”

Подгреватeлите са предназначени за подгряване на масло, тежко и дизелово гориво чрез пара. 

Вариантите на конструкцията включват начина на монтах (хоризонтално или вертикално) и вида на фундамента.

  Подгреватeлите са предназначени за подгряване на масло, тежко и дизелово гориво чрез пара. 

  Вариантите на конструкцията включват начина на монтах (хоризонтално или вертикално) и вида на фундамента.

  Работно налягане на парата

  ≤ 1,6 МРа

  Работно налягане на нафтопродукта

  ≤ 1,6 МРа

  Температура на нефтопродукта:

   

  вход

  10÷800С

  изход

  40÷1100С

  Максимално допустима скорост на:

   

  парата

  40 m/s

  нефтопродуктите

  2,0 m/s