Типоред Охладители ОКК

Предназначени са за охлаждане на вода и нефтопродукти чрез морска вода (охлаждащ флуид).

В типореда са включени топлообменни повърхности от 0,6÷250 m2.

Охладителите с топлообменна повърхност до 32 m2 се закрепват със скоби, докато тези с топлообменна повърхност над 40 m2 имат фундамент на корпуса.

  Предназначени са за охлаждане на вода и нефтопродукти чрез морска вода (охлаждащ флуид).

  В типореда са включени топлообменни повърхности от 0,6÷250 m2.

  Охладителите с топлообменна повърхност до 32 m2 се закрепват със скоби, докато тези с топлообменна повърхност над 40 m2 имат фундамент на корпуса.

  Конструкциите са в две основни модификации по отношение елемента за вход и изход на ох­лаждащия флуид: с елиптично дъно и с камера. Изпълненията включват различни ъгли на разположение на входно-изходните ръкави към тръбното и междутръбното пространства и положението за монтаж: хоризонтално и вертикално.

  Посочени са само геометричните характеристики на изделията, т.к. топлотехническите и хидродинамичните зависят от параметрите на системата, в която е включено изделието и се пресмятат за всеки конкретен случай. За тази цел са необходими данни за дебита и вида на охлаждания флуид, температурата му на входа и изхода от охладителя, дебит и температура на изхода на морската вода.

  За ориентировъчно определяне на необходимата топлообменна повърхност могат да се използват следните коефициенти на топлопредаване:

  • морска вода/ вода:  1500 W/ (m2 .K)
  • морска вода/ гориво: 300 W/ (m2 .K)
  • морска вода/ масло:     200 W/ (m2 .К )