Топлообменник КС8

Не е подходящ за работа с морска и прясна вода.

  Не е подходящ за работа с морска и прясна вода.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  Топлообменна повърхност

  8 m2

  Проходно сечение на тръбното пространство

  0,68*10-3 m2

  Проходно сечение на междутръбното пространство

  107,8*10-3 m2

   

  ДАННИ ЗА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ ВРЪЗКИ:

  Входно – изходни връзки

  Dy/ Py [mm]

  1

  Вход (изход) подгряващ (охлаждащ) флуид

  32/ 1,0

  2

  Изход (вход) подгряващ (охлаждащ) флуид

  32/ 1,0

  3

  Вход (изход) подгряващ (охлаждащ) флуид

  50/ 1,0

  4

  Изход (вход) подгряващ (охлаждащ) флуид

  50/ 1,0