Топлообменник КС8

Не е подходящ за работа с морска и прясна вода.

Не е подходящ за работа с морска и прясна вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Топлообменна повърхност

8 m2

Проходно сечение на тръбното пространство

0,68*10-3 m2

Проходно сечение на междутръбното пространство

107,8*10-3 m2

 

ДАННИ ЗА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ ВРЪЗКИ:

Входно – изходни връзки

Dy/ Py [mm]

1

Вход (изход) подгряващ (охлаждащ) флуид

32/ 1,0

2

Изход (вход) подгряващ (охлаждащ) флуид

32/ 1,0

3

Вход (изход) подгряващ (охлаждащ) флуид

50/ 1,0

4

Изход (вход) подгряващ (охлаждащ) флуид

50/ 1,0