Топлообменник СТТ 0,08

Топлообменникът е скоростен тип, тръба в тръба.

Вариантността на конструкцията включва два диаметъра на външната тръба.

  Топлообменникът е скоростен тип, тръба в тръба.

  Вариантността на конструкцията включва два диаметъра на външната тръба.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 

  Топлообменна повърхност

  0,08 m2

  Проходно сечение на вътрешната тръба

  2,8*10-5 m2

  Преходно сечение между двете тръби

  0,9*10-4 m2 при тръба 16х1

   

  1,9*10-4 m2 при тръба 22х2

  Максимално работно налягане за двете пространства

  3,2 МРа

  Максимално допустима скорост за морска вода

  0,9 m/s