Топлообменник СТТ 0,08

Топлообменникът е скоростен тип, тръба в тръба.

Вариантността на конструкцията включва два диаметъра на външната тръба.

Топлообменникът е скоростен тип, тръба в тръба.

Вариантността на конструкцията включва два диаметъра на външната тръба.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 

Топлообменна повърхност

0,08 m2

Проходно сечение на вътрешната тръба

2,8*10-5 m2

Преходно сечение между двете тръби

0,9*10-4 m2 при тръба 16х1

 

1,9*10-4 m2 при тръба 22х2

Максимално работно налягане за двете пространства

3,2 МРа

Максимално допустима скорост за морска вода

0,9 m/s