Топлообменници Тип КС

Топлообменникът е скоростен тип.

Вариантността на конструкцията включва изпълнение за работа с морска вода, изпълнение за работа с други флуиди и два типа размери на входно – изходните ръкави.

Предвиден е за вертикален монтаж.

  Топлообменникът е скоростен тип.

  Вариантността на конструкцията включва изпълнение за работа с морска вода, изпълнение за работа с други флуиди и два типа размери на входно – изходните ръкави.

  Предвиден е за вертикален монтаж.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  Топлообменна повърхност 0,6 m2
  Проходно сечение на тръбното пространство 3,15*10-4 m2
  Проходно сечение на междутръбното пространство 25*10-4 m2
  Максимално допустима скорост за морска вода 0,6 m/s

   

  Данни за входно – изходните връзки:

  Входно – изходни връзки Dy/  Py     [mm]
  КСО, 6-20К КСО, 6-20 КСО, 6-40
  1

  2

  3

  4

  Вход и изход на обменящите топлина флуиди 20/ 1,0 20/ 1,0 40/ 1,0
  5 За манометър 8/ 10,0

  (М22х1,5)

  6 За обазвъздушаване 6/ 10,0

  (М16х1,5)