Топлообменници ТКН

Вариантността на конструкцията включва елемента за вход и изход на подгрявания (охлаждащ) флуид; елиптично дъно или цилиндрична камера; различни ъгли на разположение на входно – изходните ръкави към тръбното и междутръбното пространства и полжението за монтаж – хоризонтално и вертикално.

  Вариантността на конструкцията включва елемента за вход и изход на подгрявания (охлаждащ) флуид; елиптично дъно или цилиндрична камера; различни ъгли на разположение на входно – изходните ръкави към тръбното и междутръбното пространства и полжението за монтаж – хоризонтално и вертикално.

  В типореда са включени топлообменници със следните топлообменни повърхности: 1,0; 2,5; 3,2 и 12,5 m2.

  За точното определяне на необходимия топлообменник за всеки конкретен случай са необходими данни за вида и дебита на обменящите топлина флуиди, а също така и температурите им на входа и изхода от топлообменника.

  ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  Налягане на междутръбното пространство 0,7МРа
  Налягане в тръбното пространство 0,7МРа ( 1,0 МРа за ТКН 12,5)
  Максимална работна температура 170 0С
  Максимално допустима скорост в топлообменника:  
  въздух 30 m/s
  пара 40 m/s
  гориво 2,0 m/s
  масло 2,0 m/s
  морска вода 1,6 m/s
  прясна вода 2,0 m/s