Топлообменници ТКН

Вариантността на конструкцията включва елемента за вход и изход на подгрявания (охлаждащ) флуид; елиптично дъно или цилиндрична камера; различни ъгли на разположение на входно – изходните ръкави към тръбното и междутръбното пространства и полжението за монтаж – хоризонтално и вертикално.

Вариантността на конструкцията включва елемента за вход и изход на подгрявания (охлаждащ) флуид; елиптично дъно или цилиндрична камера; различни ъгли на разположение на входно – изходните ръкави към тръбното и междутръбното пространства и полжението за монтаж – хоризонтално и вертикално.

В типореда са включени топлообменници със следните топлообменни повърхности: 1,0; 2,5; 3,2 и 12,5 m2.

За точното определяне на необходимия топлообменник за всеки конкретен случай са необходими данни за вида и дебита на обменящите топлина флуиди, а също така и температурите им на входа и изхода от топлообменника.

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Налягане на междутръбното пространство0,7МРа
Налягане в тръбното пространство0,7МРа ( 1,0 МРа за ТКН 12,5)
Максимална работна температура170 0С
Максимално допустима скорост в топлообменника: 
въздух30 m/s
пара40 m/s
гориво2,0 m/s
масло2,0 m/s
морска вода1,6 m/s
прясна вода2,0 m/s