Филтри за грубо очистване, ъглови, с долно подвеждане на флуида DY40 до 200