Шумозаглушители с Искроуловители

Шумозаглушителите с вграден искроуловител (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод с цел намаляване шума от изходящите газове и улавяне на искри, съдържащи се в тях.

Вариантността на конструкциите включва:

 • начина на монтаж – хоризонтален или вертикален;
 • вида на закрепване – долно, странично или на виброизолатори.

  Шумозаглушителите с вграден искроуловител (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод с цел намаляване шума от изходящите газове и улавяне на искри, съдържащи се в тях.

  Вариантността на конструкциите включва:

  • начина на монтаж – хоризонтален или вертикален;
  • вида на закрепване – долно, странично или на виброизолатори.

  Данни за входно – изходните връзки

  Входно – изходните връзки Dy/ Py за шумоискроуловител [mm]
  65 100 125 150 250 300 350 400
  1 Вход изгорели газове 65/0,25 100/0,25 125/0,25 150/0,25 250/0,25 300/0,25 350/0,25 400/0,25
  2 Изход изгорели газове
  3 Дренаж 10/10  М27х1,5 10/10  М27х1,5 10/10  М27х1,5 10/10  М27х1,5 20/0,25 25/0,25 25/0,25 25/0,25
  4 Пожарогасене 10/10  М27х1,5 10/10 М27х1,5 10/10 М27х1,5 10/10 М27х1,5 15/10 М36х2 15/10 М36х2 15/10 М36х2 15/10  М36х2