Шумозаглушители с Искроуловители

Шумозаглушителите с вграден искроуловител (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод с цел намаляване шума от изходящите газове и улавяне на искри, съдържащи се в тях.

Вариантността на конструкциите включва:

  • начина на монтаж – хоризонтален или вертикален;
  • вида на закрепване – долно, странично или на виброизолатори.

Шумозаглушителите с вграден искроуловител (сух циклонен тип) са предназначени за монтиране в газоизпускателния тръбопровод с цел намаляване шума от изходящите газове и улавяне на искри, съдържащи се в тях.

Вариантността на конструкциите включва:

  • начина на монтаж – хоризонтален или вертикален;
  • вида на закрепване – долно, странично или на виброизолатори.

Данни за входно – изходните връзки

Входно – изходните връзкиDy/ Py за шумоискроуловител [mm]
65100125150250300350400
1Вход изгорели газове65/0,25100/0,25125/0,25150/0,25250/0,25300/0,25350/0,25400/0,25
2Изход изгорели газове
3Дренаж10/10  М27х1,510/10  М27х1,510/10  М27х1,510/10  М27х1,520/0,2525/0,2525/0,2525/0,25
4Пожарогасене10/10  М27х1,510/10 М27х1,510/10 М27х1,510/10 М27х1,515/10 М36х215/10 М36х215/10 М36х215/10  М36х2