Център за професионално обучение към КММ АД

Курсове за заварчик

ЦПО към КММ АД организира курсове по заваряване по процесите:
– Процес 111 – Ръчно електродъгово заваряване;
– Процес 131/135 Заваряване с топим електроден тел в защитен газ (МИГ/МАГ);
– Процес 141 Заваряване с не топим волфрамов електрод в инертен защитен газ / ВИГ/.

Всеки от процесите има три нива на обучение:
– Заварчик на ъглови шевове;
– Заварчик на листов материал;
– Заварчик на тръби.

СЪОБЩЕНИЕ

В Център за профисионално обучение към “ КММ АД “ стартират следните курсове по Заваряване:

Процес  МИГ/МАГ  131/135 – Заварчик на ъглов шев  по Рамкова програма Д3 -Професионално обучение по част от професията .

Срок за записване :до 10 ти април  2024г.

Начало на курса : 15 април 2024г.

Процес  ВИГ   141– Заварчик на ъглов шев  по Рамкова програма Д3 -Професионално обучение по част от професията .

Срок за записване :до 16 ти април  2024г.

Начало на курса : 18 април 2024г.

Запитвания относно организиране на обучение и допълнителни разяснения можете да отправяте към Диана Дочева – секретар Център за професионално обучение (ЦПО).

Тел: 054/ 850 225

Факс: 054/ 830 655

documents@kmmbg.com

Виж ЛИЦЕНЗ на Център за професионално обучение към КММ АД гр.Шумен