Бойлери За Прясна Вода

Бойлерите са предназначени за подгряване на прясна вода до 70÷90 °С.

Разработени са две конструкции в зависимост от принципа на работа – БОЙЛЕР 320 от обемен тип и НАГРЕВАТЕЛ ЕС/12 от скоростен тип.

БОЙЛЕР ПАРО – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОБЕМЕН ТИП – БОЙЛЕР 320

Бойлерът е предназначен за подгряване на прясна вода чрез наситена пара или електричество за корабните санитарни системи.

  Бойлерите са предназначени за подгряване на прясна вода до 70÷90 °С.

  Разработени са две конструкции в зависимост от принципа на работа – БОЙЛЕР 320 от обемен тип и НАГРЕВАТЕЛ ЕС/12 от скоростен тип.

  БОЙЛЕР ПАРО – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОБЕМЕН ТИП – БОЙЛЕР 320

  Бойлерът е предназначен за подгряване на прясна вода чрез наситена пара или електричество за корабните санитарни системи.

  Разработените варианти на изделието включват :

  • ляво или дясно закрепване;
  • изпълнение с/без/ топлоизолация;
  • привариши за термодатчици G1 и G½;
  • изпълнение само c електронагреватели;
  • общо промишлено назначение.
  Вместимост 320 l
  Мощност на електронагревателите 12 kW
  Налягане на подгряваната вода 0,8 MPa
  Температура на водата
  вход 10 0C
  изход 70 0C
  Налягане на парата 0,7 (0,5) MPa
  Производителност при подгрев с пара 0,56 l/s
  Разход на пара 72.10-3
  Производителност при електроподгрев 0,04 l/s
  Време за подгряване на обема при електроподгрев 2,21 h
  Закрепване странично дясно и странично ляво