Въздушно – пенен апарат 45; Py 1.6 Mpa

Предназначение

Въздушно – пенният апарат е предназначен за гасене на пожари в машинните отделения на корабите посредством пяна с кратност 1:64 до 1:100

Въздушно – пенният апарат се монтира на кораба чрез заваряване към фундамента.

Придружаващи документи: работен чертеж, спецификация и паспорт на български, руски и английски език.

Въздушно – пенният апарат е боядисан в червен цвят.

Предназначение

Въздушно – пенният апарат е предназначен за гасене на пожари в машинните отделения на корабите посредством пяна с кратност 1:64 до 1:100

Въздушно – пенният апарат се монтира на кораба чрез заваряване към фундамента.

Придружаващи документи: работен чертеж, спецификация и паспорт на български, руски и английски език.

Въздушно – пенният апарат е боядисан в червен цвят.

Правила за експлоатация:

При пожар, шлангът се отвързва и снема на пода, взема се пеногенератора и се отваря пусковия вентил на въздушния балон. Отватя се крана към пеногенератора и се насочва струята от получената пяна към огнището на пожара с цел да се получи покриващ огъня слой пяна.

Основни технически характеристики:

Пенообразувател Пенол М-90Въздушно – пенен апарат
45 l
Количество на пенообразувателя, l3,0
Количество на водата, налята до горно ниво, l42
Налягане на въздуха във въздушния балон, МРа3,0
Налягане на редуцирания въздух, МРа0,8
Налягане на отваряне на предпазния клапан, МРа1,1
Количество на получената пяна за една зарядка3000
Време за действие , min2
Паспорт590-ИК-072

 

 

Условно означениеЧертежен номерПредметен номерРазмери, mmМаса, kg
123LL1H7
456
ВП-45-1,6595-ИК-1068825198706101100230