Сепаратори за Пара

Сепараторите за пара са предназначени за използване в състава на утилизационни уредби и обезпечават кораба с пара за общокорабни нужди при ходови режими.

  Сепараторите за пара са предназначени за използване в състава на утилизационни уредби и обезпечават кораба с пара за общокорабни нужди при ходови режими.

  Сепараторът за пара работи съвместно с утилизационен котел с принудителна циркулация и изпълнява следните функции:

  • отделя парата от пароводната смес, постъпваща от утилизационния котел;
  • поддържа определен диапазон на работно налягане при изменение на разхода на пара;
  • обезпечава обем, достатъчен за компенсация на възможните колебания на нивото при пускане на котела или при променливи режими на работа.

  Сепараторите са с автоматично управление, но има предвидено и ръчно.

  Параметър

  Размерност

  Числена стойност за:

  СПВ1600

  СПВ2500

  Номинална производителнос

  кg/h

  1600

  2500

  Номинално работно налягане

  МРа

  0,7

  0,7

  Воден обем до средно водно ниво

  m3

  0,375

  0,77

  Пълен обем

  m3

  0,875

  1,65