Сепаратори за Пара

Сепараторите за пара са предназначени за използване в състава на утилизационни уредби и обезпечават кораба с пара за общокорабни нужди при ходови режими.

Сепараторите за пара са предназначени за използване в състава на утилизационни уредби и обезпечават кораба с пара за общокорабни нужди при ходови режими.

Сепараторът за пара работи съвместно с утилизационен котел с принудителна циркулация и изпълнява следните функции:

  • отделя парата от пароводната смес, постъпваща от утилизационния котел;
  • поддържа определен диапазон на работно налягане при изменение на разхода на пара;
  • обезпечава обем, достатъчен за компенсация на възможните колебания на нивото при пускане на котела или при променливи режими на работа.

Сепараторите са с автоматично управление, но има предвидено и ръчно.

Параметър

Размерност

Числена стойност за:

СПВ1600

СПВ2500

Номинална производителнос

кg/h

1600

2500

Номинално работно налягане

МРа

0,7

0,7

Воден обем до средно водно ниво

m3

0,375

0,77

Пълен обем

m3

0,875

1,65